Ύστερα από περίπου 5 χρόνια η ιστοσελίδα www.modshop.gr σταματάει να είναι επαγγελματική και πλέον θα χρησιμοποιείται σαν προσωπικό ιστολόγιο.