Ηλεκτρονικά

Αυτή η σελίδα είναι ακόμα υπό κατασκευή, παρόλα αυτά ακολουθεί μία λίστα με τα βασικότερα εργαλεία
του εργαστηρίου μου όπως και μερικές πρόχειρες φωτογραφίες.

 1. Soldering Tools
 • JBC CD-2BQF Soldering Station (C245-029, C245-407, C245-064, C245-939)
 • Miniware TS100 Soldering Iron (TS-KU, TS-C4, TS-BC2, TS-1, TS-B2)
 • Best 858A Hot Air Station
 1. Mesuring Tools
 • Rigol DS1054Z Oscilloscope
 • UNI-T UT39A Multimeter
 • UNI-T UT601 Capacitance Meter
 • UNI-T UT612 LCR Meter
 • μCurrent Gold Burden Voltage Eliminator
 • Hikmicro B1L Thermal Camera
 • COOWOO USB Tester Multimeter
 1. Power Supply / Generators
 • Rigol DP711 150W Bench Power Supply
 • JYE Tech FG085 Function Generator
 1. Other / Misc
 • AmScope Stereo Microscope 3.5x-45x με super widefield 0.5x Barlow Lens και 80 Led Light
 • EZP2019+ USB Programmer
 • PICkit3 Debugger-Programmer
 • Anet A8 3D Printer